Technická kontrola

Bezpečnostnotechnická kontrolu vozíka v zmysle národnej prílohy na STN ISO 3691.
Poslať požiadavku
Dodanie
na vyžiadanie, preveriť termín dodania

Popis

Technické prehliadky vykonávame podľa predpísanej metodiky a výsledok je uvedený v protokole o technickej kontrole. Tam je tiež uvedená platnosť technickej kontroly. Samotný dátum expirácie vám tiež vyznačíme štítkom na viditeľné miesto priamo na vašom vozíku.