Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Vy a ochrana vašich údajov sú pre nás dôležité!

Sme radi, že ste navštívili webové stránky spoločnosti STILL SR a že máte záujem o našu spoločnosť a produkty. Rešpektujeme vaše súkromie a berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Pri návšteve našich webových stránok sa preto spoliehame na vašu spoluprácu založenú na dôvere.

Dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov a bezpečnosti údajov je pre nás samozrejmosťou. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať zákonné požiadavky ustanovení zákona o ochrane údajov.

Zásady európskeho práva na ochranu údajov nájdete najmä vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov EÚ (EU GDPR) a v novom Zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. V nasledujúcich častiach Vás budeme podrobne a transparentne informovať o type, rozsahu a účeloch spracovania Vašich osobných údajov v rámci našej online platformy a webových stránok, ktoré sú s ňou spojené. Okrem toho by sme Vás chceli prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov informovať o právach, na ktoré máte oprávnenie.

Zodpovedný orgán

Orgán zodpovedný za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov v zmysle GDPR, ďalších zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných právnych predpisov o ochrane údajov je:

STILL SR spol s.r.o.
Adresa: Dlhá 91, 94907 Nitra
Kontakt: +421 376 922 411
E-Mail: gdpr@still.sk
Website: www.still.sk

 

 

Zhromažďovanie všeobecných prístupových údajov a informácií

Prostredníctvom prehliadača používaného na vašom zariadení sa pri každej návšteve našej webovej stránky na server našej webovej stránky / aplikácie automaticky sprístupní súbor všeobecných prístupových údajov a informácií a dočasne sa uloží do tzv. logfile. STILL nemá na toto žiadny vplyv.

Nasledujúce informácie sa budú zhromažďovať a uchovávať, až kým nebudú automaticky vymazané bez toho, aby ste museli čokoľvek urobiť:

 • IP adresa vášho vyhľadávacieho zariadenia s pripojením na internet;
 • dátum a čas vášho prístupu na webovú stránku;
 • webová stránka / aplikácia, z ktorej sa prístup uskutočnil (referenčná adresa URL);
 • typ a verzia prehliadača, ktoré ste použili;
 • operačný systém vášho počítača s webovým pripojením;
 • názov vášho poskytovateľa internetových služieb;
 • podstránky, ktoré sú aktivované na našej webovej stránke prostredníctvom prístupového systému;
 • súbory stiahnuté z našich webových stránok (napríklad dokumenty PDF alebo Word).

Právnym základom na spracovanie IP adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov zhromažďovania údajov. Pri používaní všeobecných prístupových údajov a informácií preto spoločnosť STILL SR nevytvára žiadne priame závery o vašej osobnej identite. Skôr sa požaduje IP adresa vášho zariadenia a ďalšie údaje uvedené vyššie s cieľom:

 • spoznať správanie užívateľa a vyhodnotiť ho štatisticky;
 • správne doručiť obsah našej webovej stránky;
 • optimalizovať obsah našej webovej stránky a propagáciu webovej stránky;
 • zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť našich systémov informačných technológií a techniky našej webovej stránky;
 • poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Použitie online platformy spoločnosti STILL SR je v zásade možné bez akýchkoľvek osobných údajov. Ak by ste však chceli volať na služby uvedené na našich webových stránkach, tento krok by si mohol vyžadovať spracovanie vašich osobných údajov.

Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje výhradne v súlade s GDPR, novým zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a tiež v súlade so špecifickými právnymi predpismi pre ochranu údajov, ktoré platia pre spoločnosť STILL SR. To znamená, že údaje o užívateľoch sa spracúvajú iba vtedy, ak je to zákonne povolené, tj spracovanie údajov sa požaduje podľa zákona, súhlas užívateľa je v súlade s alebo na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné informácie sú akýmikoľvek informáciami, ktoré sú výslovne používané na určenie vašej identity. Patria sem informácie ako vaše meno, vaša poštová alebo e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, miesto, kde sa teraz nachádzate, váš (online) identifikátor alebo akékoľvek iné charakteristické znaky, ktoré vyjadrujú vašu fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, alebo sociálnu identitu.

Zhromaždíme Vaše osobné údaje, okrem prístupových údajov, iba ak ich vy dobrovoľne určíte, napr. ako súčasť prieskumu, žiadosť o kontakt, registráciu na odoberanie newslettera alebo na účely zadania online objednávky. Okrem toho sa osobné údaje budú používať iba v nevyhnutnom rozsahu a iba na účely, na ktoré ste udelili súhlas, alebo na právne prípustné účely. Na použitie osobných údajov na akékoľvek iné účely - najmä na reklamné účely – si spoločnosť STILL SR pred zhromažďovaním údajov vždy vyžiada váš výslovný súhlas.

 

Newsletter spoločnosti STILL

Náš newsletter vám umožňuje získať informácie o inováciách a najnovších ponukách spoločnosti STILL ako i informácie o tom, čo sa deje v našom odvetví.

Za predpokladu, že zadáte svoju e-mailovú adresu do poľa pre zadanie e-mailu a voliteľne aj vaše meno a priezvisko, potom stlačíte tlačidlo „Registrovať sa pre odoberanie newslettera“ a potvrdíte svoju registráciu prostredníctvom odkazu, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste pôvodne poskytli (postup dvojitého prihlásenia), spracujeme a použijeme vašu e-mailovú adresu na to, aby sme vám posielali pravidelné čísla požadovaného newslettera. Prihlásenie na odber newslettera je dobrovoľné a s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať na dôvernej báze. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho výslovného súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a bude sa používať výlučne na odoslanie newslettera spoločnosti STILL.


Na zasielanie newslettera využívame internetové služby poskytovateľa flatrate NEWSLETTER pre automatické zasielanie personalizovaných e-mailov. Flatrate-Newsletter je služba spoločnosti Indoblo Commerce Limited, pobočka Nemecka, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. S poskytovateľom sme uzavreli zmluvu v súlade s ustanoveniami GDPR, v tom zmysle, že je povinný spracovať užívateľské údaje iba v súlade s našimi pokynmi a dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa „flatrate NEWSLETTER“ www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie a za podmienok dostupných na adrese www.flatrate-newsletter.de/agb.

 

Kontakt

Pri kontakte s našou spoločnosťou - prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo e-mailu - vaše údaje, vrátane osobných kontaktných údajov, ktoré ste uviedli na účely spracovania žiadosti o kontakt a jej spracovania, sú spracované v súlade článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR (na vykonanie predzmluvného opatrenia).

Pre dosahovanie excelentnosti a na účely dlhodobého a úspešného telemarketingu s našimi cieľovými skupinami používame Lead Management System(LMS) - službu vedenia od spoločnosti Lead Management System(LMS) GmbH, Am Kanal 1618 v 14467 Potsdam. Uzavreli sme zmluvu s poskytovateľom v súlade s ustanovením GDPR, v tom zmysle, že spoločnosť je povinná spracovávať užívateľské údaje iba v súlade s našimi pokynmi a dodržiavať štandardy EÚ pre ochranu údajov.


Ďalšie informácie o zákonom stanovenej politike ochrany osobných údajov poskytovateľa nájdete na adrese: www.leadon.de/impressum/


Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok spoločnosti STILL

 

Používanie cookies

Chceme vás spoznať lepšie, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie služby a zároveň byť schopní lepšie rešpektovať vaše želania v súvislosti s používaním vašich osobných údajov. Preto na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na našej webovej stránke používame tzv. Cookie (naše vlastné aj tie poskytovateľov tretích strán) a podobné technológie. Súbory cookie sú malé textové súbory používané mnohými webovými stránkami po celom svete aj na Slovensku.

Cookie automaticky vytvorí váš prehliadač počas návštevy našej webovej stránky a náš server ich uloží na pevnom disku vášho zariadenia (počítača alebo mobilného zariadenia). Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookie sú uložené informácie, ktoré v každom prípade vyúsťujú do prepojenia s konkrétnym  zariadením, ktoré ste použili. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie. Okrem toho súbory cookie uložené našimi servermi môžeme čítať iba my, a nie webové stránky tretích strán.

Ak chcete, aby využitie našej platformy bolo pre vás príjemnejšie, používame takzvané session cookie na to, aby sme mohli rozpoznať, že ste už jednotlivé stránky na našej webovej stránke navštívili. Po opustení našej webovej stránky sa tieto automaticky odstránia. Z dôvodu užívateľskej jednoduchosti používame tiež dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení počas špeciálne definovaného časového obdobia. Ak našu stránku navštívite opäť, aby ste využili naše služby, automaticky sa rozozná, že ste už na našej webovej stránke boli a aké vstupy a nastavenia ste urobili, takže ich už nemusíte zadávať znovu. Okrem toho používame cookie na štatistické zaznamenávanie používania našich webových stránok, na priebežné vyhodnocovanie a optimalizáciu našich online služieb a na prezentáciu informácií, ktoré sú špeciálne prispôsobené vám. Keď znovu navštívite naše webové stránky, tieto cookie umožnia automaticky rozpoznať, že ste už na našej stránke boli.  

Tieto cookie sa po stanovenom čase automaticky odstránia. Väčšina prehliadačov je nakonfigurovaná na automatické prijímanie súborov cookie. Ďalšie podrobnosti a možnosti konfigurácie pre používanie našich technológií nájdete v našich Pravidlách používania cookie (obsah tretích strán služby Jump Services)

Môžete tiež samozrejme prezerať naše webové stránky aj bez cookie. Ak nechcete využívať výhody cookie, môžete túto funkciu vo vašom prehliadači úplne zakázať. Môže to však viesť k obmedzeniu funkcií našich služieb. Okrem toho, obdobie uchovávania súborov cookie závisí od ich účelu a nie je pre všetky rovnaké. Nasledujúci zoznam obsahuje viac informácií o vypnutí a správe nastavení cookie vo Vami používanom prehliadači: 

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Cookies

Názov súboru cookie Poskytovateľ Účel Kategória súhlasu Platnosť
cookieConsent Mellowmessage GmbH Uloženie požadovaných kategórií Požadované 1 rok
PHPSESSID Mellowmessage GmbH Súbor cookie danej relácie pre server Požadované relácia
_fbp Facebook Identifikácia používateľa Marketing 3 mesiace
_fbc Facebook Uloží poslednú návštevu Marketing 2 roky
_gid Google Identifikácia používateľa Štatistika 1 deň
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID] Google Identifikácia používateľa a zníženie frekvencie zasielania požiadaviek Štatistika 1 minúta
_ga Google Identifikácia používateľa Štatistika 2 roky
_gat_UA-[CONTAINER-ID] Google Zníženie frekvencie zasielania požiadaviek Štatistika 1 minúta
guest-view Mellowmessage GmbH Uloží identifikačné číslo objednávky, ktoré používajú neregistrovaní zákazníci, aby sa informovali o stave objednávky. Požadované relácia
login_redirect Mellowmessage GmbH Podrží cieľovú webovú stránku, ktorú si zákazník načítaval predtým ako bol presmerovaný na prihlásenie. Požadované relácia
mage-messages Mellowmessage GmbH Sleduje chybové hlásenia a iné notifikácie, ktoré sú zobrazené používateľovi, ako napríklad odkaz o súhlase so súbormi cookie a rôzne chybové hlásenia. Požadované 1 rok
mage-translation-storage Mellowmessage GmbH Ukladá preložený obsah, pokiaľ si to zákazník želá. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
mage-translation-file-version Mellowmessage GmbH Sleduje verziu prekladov v lokálnom úložisku. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
product_data_storage Mellowmessage GmbH Ukladá konfiguráciu produktových údajov v súvislosti s nedávno prezeranými / porovnanými produktami. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
recently_compared_product Mellowmessage GmbH Ukladá identifikačné údaje nedávno porovnávaných produktov. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
recently_compared_product_previous Mellowmessage GmbH Ukladá identifikačné údaje v minulosti porovnávaných produktov, ktoré umožňujú jednoduchú orientáciu. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
recently_viewed_product Mellowmessage GmbH Ukladá identifikačné údaje nedávno prezeraných produktov, ktoré umožňujú jednoduchú orientáciu. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
recently_viewed_product_previous Mellowmessage GmbH Ukladá identifikačné údaje v minulosti prezeraných produktov, ktoré umožňujú jednoduchú orientáciu. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
stf Mellowmessage GmbH Zaznamenáva časové odkazy, ktoré zasiela modul SendFriend (modul na posielanie obsahu priateľom) Požadované relácia
X-Magento-Vary Mellowmessage GmbH Nastavenie konfigurácie, ktoré zvyšuje výkonnosť pri používaní softvéru Varnish - ukladanie statického obsahu do vyrovnávacej pamäte. Požadované  
form_key Mellowmessage GmbH Bezpečnostné opatrenie, ktoré pripojí náhodný reťazec všetkým odoslaným formulárom s cieľom ochrániť údaje pred útokom na lokalitu so sfalšovanou požiadavkou (CRSF). Požadované  
mage-cache-sessid Mellowmessage GmbH Hodnota tohto cookie súboru naštartuje vyčistenie lokálneho úložiska vyrovnávacej pamäte. Požadované relácia
mage-cache-storage Mellowmessage GmbH Lokálne úložisko obsahu špecifického pre daného návštevníka webu, ktoré umožňuje funkcie elektronického nakupovania. Požadované relácia
mage-cache-storage-section-invalidation Mellowmessage GmbH Vynúti si lokálne uloženie sekcií so špecifickým obsahom, ktorých platnosť by mala byť zrušená. Požadované Podľa miestnych pravidiel pre ukladanie
persistent_shopping_cart Mellowmessage GmbH Uloží kľúč (ID kód) trvalého nákupného vozíka aby umožnil obnovenie obsahu vozíka pre anonymného nakupujúceho. Požadované  
private_content_version Mellowmessage GmbH Pripojí náhodné, jedinečné číslo a čas ku stránkam so zákazníckym obsahom s cieľom zabrániť ich ukladaniu vo vyrovnávacej pamäti na serveri. Požadované  
section_data_ids Mellowmessage GmbH Ukladá informácie špecifické pre zákazníka súvisiace s krokmi, ktoré inicioval zákazník, ako napr. zobrazenie zoznamu želaní, informácie o nastavení pokladne atď. Požadované relácia
store Mellowmessage GmbH Sleduje špecifické zobrazenie obchodu / miestne nastavenie obchodu, ktoré si zvolil zákazník. Požadované 1 rok
Trengo_VisitorToken Trengo Potrebné pre funkčnosť funkcie chatboxu na webovej stránke. Marketing LocalStorage, bez vypršania platnosti
Trengo_widgetClosedTime Trengo Potrebné pre funkčnosť funkcie chatboxu na webovej stránke. Marketing LocalStorage, bez vypršania platnosti
Trengo_panelState Trengo Potrebné pre funkčnosť funkcie chatboxu na webovej stránke. Marketing LocalStorage, bez vypršania platnosti
Trengo_Visitor Trengo Potrebné pre funkčnosť funkcie chatboxu na webovej stránke. Marketing LocalStorage, bez vypršania platnosti
Trengo_Session Trengo Potrebné pre funkčnosť funkcie chatboxu na webovej stránke. Marketing LocalStorage, bez vypršania platnosti

 

Google Analytics 4

Na tejto webovej stránke používame službu Google Analytics 4. Toto je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

Službu Google Analytics 4 používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Vďaka analýze štatistík môžeme neustále zlepšovať našu ponuku pre vás a robiť našu webovú stránku pre vás ešte zaujímavejšou.

Služba Google Analytics 4 používa súbory tzv. „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie našej webovej stránky.

Informácie o vašom používaní webovej stránky, ktoré sa získavajú pomocou súborov cookie, sa pravidelne prenášajú na servery spoločnosti Google a ukladajú sa v spoločnosti Google. Nie je vylúčený ďalší prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA a ich uloženie tam.

Pri používaní služby Google Analytics 4 sa IP adresa prenášaná vaším koncovým zariadením pri používaní webovej stránky štandardne a automaticky vždy zhromažďuje a spracúva len v anonymizovanej forme, takže zhromaždené informácie nemožno priamo spojiť s príslušnou osobou. Táto automatická anonymizácia prebieha tak, že spoločnosť Google skráti IP adresu prenášanú vaším koncovým zariadením v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo iných signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) o posledných šesť čísel.

Na spracovanie vašich údajov sme získali váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) smernice GDPR. Váš súhlas zahŕňa aj prenos údajov do USA s rizikom prístupu úradov k údajom.

Spoločnosť Google pre nás vyhodnocuje informácie o správaní používateľov na našej webovej stránke, vytvára o tom správy a využíva tieto údaje na to, aby nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky poskytla ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Skrátená IP adresa odoslaná vaším prehliadačom pri používaní služby Google Analytics 4 nebude zlúčená s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali (alebo chcete deaktivovať službu Google Analytics 4), môžete toto nastavenie kedykoľvek vykonať pomocou nášho nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a týkajúce sa vášho používania webovej stránky. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tým sa zabráni aj zaznamenávaniu IP adresy. Tým sa tiež zabráni spracovaniu vašich údajov v službe Google Analytics 4.

Funkciu „UserIDs“ môžete na tejto webovej stránke používať ako rozšírenie služby Google Analytics 4. Ak ste súhlasili s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR, vytvorili ste si účet na tejto webovej stránke a prihlásili ste sa pomocou tohto účtu na rôznych zariadeniach, môžu sa analyzovať vaše aktivity vrátane konverzií na rôznych zariadeniach.

V prípade prenosu údajov do USA sa poskytovateľ pripojil k rámcu EÚ a USA na ochranu osobných údajov (EU-US Data Privacy Framework), ktorý zabezpečuje dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti.

Ako rozšírenie služby Google Analytics 4 možno na tejto webovej stránke používať službu Google Signals na vytváranie reportov o používaní na rôznych zariadeniach.

Na tento účel sa štandardne zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • Mesto
 • Zemepisná šírka (mesta)
 • Zemepisná dĺžka (mesta)
 • Sekundárna verzia prehliadača
 • User-Agent-String prehliadača
 • Značka zariadenia
 • Model zariadenia
 • Názov zariadenia
 • Sekundárna verzia operačného systému
 • Sekundárna verzia platformy
 • Rozlíšenie obrazovky

Ak ste si aktivovali personalizované reklamy a prepojili svoje zariadenia s účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať vaše správanie pri používaní na rôznych zariadeniach a vytvárať databázové modely vrátane konverzií medzi zariadeniami na základe vášho súhlasu s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR. Od spoločnosti Google nedostávame žiadne osobné údaje, iba štatistiky. Ak chcete zastaviť analýzu medzi zariadeniami, môžete v nastaveniach svojho konta Google deaktivovať funkciu „Personalizovaná reklama“. Na tento účel postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Viac informácií o službách Google Signals nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na našej webovej stránke môžeme používať aj funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics 4. Demografické údaje sú špecifické informácie o skupinách ľudí.
Na základe tejto funkcie je možné vytvoriť správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch (tzv. demografické charakteristiky) používateľov našej webovej stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, zo siete Google Display Network a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom konte Google. Je však možné deaktivovať aj službu Google Analytics 4, ako je opísané vyššie. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie nájdete tu:
Podmienky používania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.
Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

 

Google Data Studio

Na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) používame ďalší nástroj na správu údajov služby Google Analytics - Google Data Studio (verzia beta) – s cieľom vizuálne vytvárať prehľady definované pre užívateľov a interaktívne dynamické informačné panely pre našich užívateľov.

Na tento účel používame údaje zo služby Google Analytics a nepoužívame žiadne iné rozhrania so zdrojmi údajov (napríklad Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Tabuľky Google, YouTube Analytics atď.). Tento webový nástroj nevyžaduje lokálnu aplikáciu a dá sa spustiť cez web. Prístup je cez prehliadač a zdroje údajov sú priamo prepojené cez Google Data Studio.

Viac informácií o používaní služby Google Data Studio nájdete na adrese: support.google.com/datastudio/answer/6283323

 

e-Tracker

Na webovej stránke spoločnosti STILL sa na marketingové a optimalizačné účely zhromažďujú a uchovávajú údaje s využitím technológií analytického servisu poskytovaného spoločnosťou etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg. Toto sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem).

Z týchto údajov je možné zostaviť profily použitia pomocou pseudonymu. Na tento účel sa používajú cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené lokálne v rýchlej pamäti vášho internetového prehliadača. Tieto cookies umožňujú rozpoznať váš internetový prehliadač. Osobné údaje zhromaždené za použitia technológie etracker sa používajú len za výslovného súhlasu dotknutej osoby s cieľom osobnej identifikácie návštevníkov našej webovej stránky a nie sú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Okrem toho máte kedykoľvek v budúcnosti právo vzniesť námietky voči zhromažďovaniu a ukladaniu údajov. Ak chcete v budúcnosti vzniesť námietky voči zhromažďovaniu a ukladaniu údajov o návštevníkoch, môžete použiť nasledujúci odkaz na získanie súboru cookies cez etracker, ktorý zabezpečí, že v budúcnosti nebudú cez eTracker zhromažďované alebo uložené žiadne údaje o vašom prehliadači.

Toto spôsobí odhlásenie z cookies s názvom „cntcookie“, ktoré nastaví etracker. Prosím, neodstraňujte tento súbor cookies, ak chcete, aby sa vašej námietke vyhovelo.

Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti etracker: www.etracker.com/en/data-privacy/

 

WiredMinds

Na účely marketingu a optimalizácie (náš oprávnený záujem) využívame na našich webových stránkach služby WiredMinds AG, a to na základe článku 6 ods.1 písm. f) GDPR. Používame komponenty na sledovanie chýb, službu poskytovanú firmou WiredMinds AG, Immenhofer Str. 21, 70180 Stuttgart za týmto účelom.138918

V tomto kontexte sú súbory cookies - textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a umožňujú analýzu použitia našej webovej stránky - používané zo strany spoločnosti WiredMind. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa prenášajú na server WiredMinds v Nemecku alebo sú zhromaždené priamo spoločnosťou WiredMinds. WiredMinds môže používať informácie, ktoré zanechali návštevy webových stránok, s cieľom vytvorenia anonymizovaných profilov používania.

Údaje získané bez výslovného súhlasu príslušnej osoby nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak sa zhromaždia akékoľvek IP adresy, budú sa tieto anonymizovať bezprostredne po ich zhromaždení vymazaním posledného číselného bloku.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou WiredMinds nájdete na adrese: www.wiredminds.de/en/data-protection/

 

Programy spoločnosti Microsoft

Na základe čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) používame v rámci našej online ponuky prídavne službu Conversion Tracking od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Ak navštívite naše webové stránky prostredníctvom reklamy sprostredkovanej službou Microsoft Bing, služba Microsoft Bing Ads pri tom na Vašom počítači uloží súbor cookie. Toto službe Microsoft Bing ako aj nám umožňuje dozvedieť sa, že používateľ klikol na reklamu, bol na základe toho presmerovaný na cieľovú stránku (tzv. conversion page) a ocitol sa tak na našich webových stránkach. Týmto spôsobom zisťujeme iba celkový počet používateľov, ktorí boli po kliknutí na niektorú z reklám služby Bing presmerovaní na niektorú "conversion page". Údaje o totožnosti používateľov ani ich osobné údaje nie sú pri tomto prenášané.

Ak si prajete, aby toto sledovacie opatrenie nebolo vo vzťahu k vám uplatňované, môžete zakázať ukladanie na tento účel potrebného súboru cookie. Toto je možné vykonať priamo vo vašom internetovom prehliadači prostredníctvom príslušného nastavenia umožňujúceho zakázať automatické prijímanie súborov cookie.

Na Ochrana osobných údajov v spoločnosti Microsoft nájdete podrobné informácie týkajúce sa ochrany údajov ako aj súborov cookie používaných službou Microsoft Bing.

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Všeobecné informácie

Sme agilnou spoločnosťou, a preto je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme boli prítomní a účastní všade tam, kde sú naši zákazníci. Na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem), integrovanými prvkami na našich webových stránkach sú preto sociálne pluginy a linky sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn, XING, Google+, YouTube). V zmysle GDPR sa základný propagačný účel môže považovať za oprávnený záujem. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s ochranou údajov musia zabezpečiť príslušní poskytovatelia sociálnych sietí.

Okrem toho, na základe našich oprávnených záujmov (t.j. nášho záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online platformy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR používame platformy služieb poskytovateľov tretích strán na integráciu ich obsahu a služieb do našej online platformy.

Linky na internetové stránky služieb sociálnych médií rozpoznáte vďaka príslušnému firemnému logu.

Ak kliknete na link na sociálnej službe, dostanete sa na online prítomnosť spoločnosti STILL na príslušnej lokalite sociálnych médií. Prosím, vezmite do úvahy, že výsledkom aktivácie linku je spojenie so servermi služby sociálnych médií a následne môžu byť určité dáta prevedené na poskytovateľa sociálnych mediálnych služieb. Takýmito údajmi sú napríklad:

 • vaše meno a e-mailová adresa na overovanie v priebehu registrácie a prihlasovacieho procesu;
 • adresa webovej stránky, na ktorej je aktivovaný link;
 • dátum a čas, kedy bola webová lokalita sprístupnená alebo kedy bol odkaz aktivovaný;
 • informácie o použitom prehliadači a používanom operačnom systéme;
 • IP adresa daného internetového terminálu.

Ak ste prihlásený / -á ako člen príslušnej sociálnej mediálnej služby, služba sociálnych médií môže tieto informácie priradiť k osobnému užívateľskému účtu v službe sociálnych médií. Môžete vylúčiť možnosť vášho prepojenia s osobným užívateľským účtom, ak ste sa z vášho užívateľského účtu odhlásili vopred. Servery sociálnych mediálnych služieb sa nachádzajú v USA a iných krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú zákonu o ochrane údajov, ktorý nezabezpečuje ochranu všeobecných osobných údajov v rovnakej miere ako je tomu v členských štátoch Európskej únie.

 

Facebook

Na základe našich oprávnených záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, my - spoločnosť STILL SR - využívame sociálne pluginy sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len skrátene „Facebook“. Plug-iny môžu vizualizovať prvky interakcie alebo obsah, napríklad: videá, grafiku a textové články a sú rozoznateľné jedným z logov Facebooku (biele „f“ na modrom podklade, výrazy „Like“, „To sa mi páči“ alebo znak „palec hore“) alebo sú identifikované rozšírením sociálneho pluginu Facebook. Môžete si otvoriť zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku: developers.facebook.com/docs/plugins/

Sociálna platforma Facebook je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia (Privacy Shield), čo poskytuje záruku na dodržiavanie európskeho práva o ochrane údajov.

Akonáhle užívateľ vyvolá funkciu tejto online platformy, ktorá obsahuje takýto plugin, ich zariadenie vytvorí priame prepojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu prenáša Facebook priamo do užívateľského zariadenia a je integrovaný do online platformy. V tomto procese môžu byť profily používania užívateľov vytvorené zo spracovávaných údajov. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu.

Okrem toho, prostredníctvom integrácie pluginov dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré užívateľ získal na príslušnej stránke online platformy. Ak je užívateľ prihlásený na Facebooku, môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu do svojho účtu Facebooku. Ak užívatelia komunikujú s (napríklad kliknutím na tlačidlo Like alebo odoslaním komentára), príslušné informácie sa prenášajú vaším zariadením priamo na Facebook a uložia sa tam. Ak užívateľ nie je členom Facebooku, stále existuje možnosť, že Facebook rozpozná a uloží IP adresu užívateľa. Podľa informácií poskytnutých zo strany spoločnosti Facebook je v Nemecku uložená iba anonymizovaná IP adresa.

Ak je už užívateľ členom Facebooku a nechce, aby Facebook zhromažďoval o ňom údaje cez túto online platformu, a prepája tieto údaje so svojimi členmi uloženými na Facebooku, musí sa z Facebooku odhlásiť a odstrániť svoje cookie pred použitím našej online platformy. Ďalšie nastavenia na používanie údajov na propagačné účely sú k dispozícii v nastaveniach profilu na Facebooku na: www.facebook.com/settings.

Podrobné informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a používaní údajov zo strany spoločnosti Facebook, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na: www.facebook.com/about/privacy.

 

LinkedIn

Na základe našich oprávnených záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle článku 6 ods.  1 písm. f) GDPR využívame vlastnosti sociálnej siete Linkedln. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation , 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, vykoná sa pripojenie k serverom LinkedIn. LinkedIn je informovaný o tom, že ste navštívili naše webové stránky s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Odporučiť“ v LinkedIne a ste prihlásení do svojho účtu na LinkedIne, spoločnosť LinkedIn je schopná prepojiť vašu návštevu na našich webových stránkach s vami a s vaším užívateľským účtom. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že my ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadnu znalosť o obsahu prenášaných údajov alebo ich použití zo strany LinkedInu. Informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia týkajúcich sa ochrany vášho súkromia nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ďalšie informácie o opt-out postupe nájdete na: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

XING

Na základe našich oprávnených záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle článku 6 ods.1 písm. f) GDPR, využívame vlastnosti sociálnej siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstrasse 2932, 20354 Hamburg, Nemecko. Zakaždým, keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie XING, budete pripojený k serverom XING. Pokiaľ je nám známe, nedochádza k ukladaniu osobných údajov. Najmä sa neukladajú žiadne IP adresy, ani sa nehodnotí správanie používania.

Informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia týkajúcich sa ochrany vášho súkromia nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: www.xing.com/app/share

 

Google+

Na základe našich oprávnených záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA sú poskytované takzvané pluginy sociálnej siete Google+. Pluginy sú rozpoznateľné napr. pomocou tlačidiel so znakom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí.

Akonáhle prvým kliknutím aktivujete plugin, váš prehliadač sa pripája priamo na servery spoločnosti Google. Spoločnosť Google prenesie obsah pluginu priamo do vášho prehliadača a je integrovaný do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získa spoločnosť Google informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušnej stránke nášho webu, aj keď nemáte profil v službe Google+ alebo momentálne nie ste do služby Google+ prihlásení. Tieto informácie, vrátane vašej IP adresy, prenášate prostredníctvom vášho prehliadača priamo na server Google v USA, kde sa uložia. Ak ste prihlásení do služby Google+, spoločnosť Google môže okamžite priradiť vašu návštevu na našu webovú stránku pomocou profilu Google+. Ak interagujete s doplnkami, tak napríklad stlačením tlačidla „+1“ sa príslušné informácie prenášajú aj priamo na server Google a uložia sa tam. Okrem toho sú tieto informácie publikované v službe Google+ a zobrazené vo vašich kontaktoch.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a používaní údajov zo strany spoločnosti Google a o vašich právach a možnostiach konfigurácie ochrany vášho súkromia nájdete na adrese: www.google.com/intl/sk/policies/privacy.

 

YouTube

Na základe našich oprávnených záujmov na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online platformy v zmysle článku 6 ods.1 písm. f) GDPR, my - spoločnosť STILL SR - integrujeme funkcie webovej služby YouTube pre zobrazenie a prehrávanie videí. Poskytovateľom týchto funkcií je YouTube, LLC 901 Cherry Ave.San Bruno, CA 94066 USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc ., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

V takomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany údajov, ktorý podľa informácií poskytovateľa neaktivuje žiadne ukladanie informácií o užívateľovi, kým sa video neprehrá. Akonáhle sa začne prehrávanie videí vložených na YouTube, služba YouTube použije súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní užívateľov. Tie slúžia na účely zhromažďovania štatistických údajov o videách, na zlepšenie užívateľskej jednoduchosti a prevenciu nesprávnych postupov. Pri každom prístupe k webovej lokalite spoločnosti STILL SR sa, bez ohľadu na to, či sa prehrávajú vložené videá, uskutoční spojenie so sieťou Google DoubleClick, ktoré môže spustiť ďalšie postupy spracovania údajov, na čo nemá naša spoločnosť vplyv.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

Na základe nášho oprávneného záujmu (v zmysle nášho záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online platformy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), webová stránka STILL používa správcu značky Google. Táto služba umožňuje spravovanie webových značiek cez rozhranie. Správca značiek Google spúšťa aj iné značky, ktoré v prípade potreby zhromažďujú údaje. Nie sú nastavené žiadne súbory cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa aj iné značky, ktoré v prípade potreby zhromažďujú údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak boli tieto na úrovni domény alebo súborov cookie zakázané, zachovajú sa pre všetky značky sledovania za predpokladu, že boli implementované pomocou Správcu značiek Google.

Podrobné informácie o Správcovi značiek Google nájdete na nasledujúcom odkaze: www.google.com/tagmanager/use-policy.html

 

Mapy Google

Webová stránka spoločnosti STILL používa komponenty „Mapy Google“ na zobrazovanie máp a vytváranie cestovných pokynov. Mapy Google prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len ako „Google“.

Používaním tejto webovej stránky užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním automaticky zhromaždených údajov a údajov zadaných užívateľom (vrátane IP adresy) spoločnosťou Google, agentom spoločnosti Google alebo treťou stranou. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Navyše pri každom prístupe k zložke „Mapy Google“, spoločnosť Google nastavuje cookies na spracovanie užívateľských nastavení a užívateľských údajov na zobrazenie stránky, na ktorej je integrovaná zložka „Mapy Google“. Tento súbor cookies sa zvyčajne neodstráni zatvorením prehliadača, ale vyprší po určitej dobe, ak nebol predtým manuálne vymazaný.

Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich údajov, máte možnosť službu „Mapy Google“ zakázať a tým zabrániť prenosu údajov do spoločnosti Google. Ak chcete tak urobiť, musíte v prehliadači zakázať funkciu Java Script . Avšak upozorňujeme na skutočnosť, že v tomto prípade nebudete môcť používať „Mapy Google“ alebo len v obmedzenom rozsahu.

Podmienky služby Mapy Google nájdete na nasledujúcom odkazu: www.google.com/intl/sk/policies/terms/regional.html

Úplné informácie o transparentnosti, možnostiach a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete v centre ochrany osobných údajov spoločnosti google.de: www.google.com/intl/sk/policies/privacy

 

Trengo

Multikanálová komunikačná platforma (správa požiadaviek na kontakt a komunikáciu);

Poskytovateľ služieb: Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Holandsko;

Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR);

Webové sídlo: https: //trengo.com/;

Zásady ochrany osobných údajov: https: //trengo.com/privacy-statement;

Zmluva o spracúvaní údajov: Poskytuje poskytovateľ služieb;

Ďalšie informácie: https://trengo.com/gdpr

 

Použitie iného aktívneho obsahu

Do našich webových stránok je integrovaný aktívny obsah, vrátane JavaScript, ActiveX a ďalších ovládacích prvkov a skriptovacích jazykov, ktoré obsahujú výkonné prvky. Z bezpečnostných dôvodov ich môžete kedykoľvek zakázať pomocou konfigurácie prehliadača. Naše webové stránky zostávajú funkčné aj bez JavaScript.

 

Prenos údajov tretím stranám

Spoločnosť STILL SR poskytuje svoje služby spolu s vybranými partnermi. Podliehajú rovnakým prísnym ustanoveniam podľa zákona o ochrane údajov a sú tiež integrované do konceptu ochrany osobných údajov spoločnosti STILL SR.                                  

Akýkoľvek prenos údajov tretím stranám sa uskutočňuje iba v rámci rozsahu zákonných požiadaviek (na spracovanie údajov v objednávkach, napríklad online objednávky) a len v rozsahu opísanom v zásadách ochrany osobných údajov. Údaje užívateľov odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak sa to požaduje napríklad na zmluvné účely na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR pre ekonomickú a efektívnu prevádzku nášho podnikania.

Ďalšie informácie, ako napr. dobrovoľné vyhlásenia o hlavných oblastiach záujmu, spoločnosť STILL SR tretím stranám neprenáša. Osobné údaje sa prenášajú iba štátnym inštitúciám a orgánom len v rámci zákonných alebo súdnych povinností.

 

Príjemca mimo EÚ

Neprenášame vaše údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem spracovania popísaného v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa GDPR, okrem práva na odstúpenie od zmluvy, pod podmienkou existencie príslušných zákonných požiadaviek, máte nárok na nasledujúce dodatočné práva:

• právo na potvrdenie spracovania vašich osobných údajov stranou, ktorá je zodpovedná za spracovanie a právo na bezplatnú informáciu o uložených údajoch týkajúcich sa vašej osoby alebo vášho pseudonymu, a to buď písomne alebo na základe vašej žiadosti v elektronickej forme v súlade s článkom 15 GDPR;

• právo na okamžitú opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov týkajúcich sa vás, alebo na vyplnenie akýchkoľvek neúplných správnych osobných údajov - a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia - v súlade s článkom 16 GDPR; 

• právo na okamžité vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili v súlade článkom § 17 GDPR („právo byť zabudnutý“) za predpokladu, že sa nesmú dodržiavať zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti alebo práva týkajúce sa ďalšieho skladovania; ak osobné údaje zverejní firma STILL SR a ak je naša spoločnosť ako zodpovedná strana v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR povinná vymazať osobné údaje, STILL SR prijme primerané opatrenia vrátane opatrení technického charakteru, s ohľadom na dostupné technológie a náklady na realizáciu; oznámi ostatným stranám zodpovedným za spracovanie údajov, ktorí

 

Právo vzniesť námietku

Ak už nechcete, aby sa vaše osobné údaje aktívne používali na interné účely spoločnosti STILL SR v súlade článkom 21 ods. 24 EU GDPR, máte nárok vzniesť námietku voči takémuto použitiu a spracovaniu, a to kedykoľvek. Ak tak chcete urobiť, stačí poslať príslušný e-mail na adresu datenschutz@kiongroup.com. Osobitný prípad právne požadovaného uzamknutia údajov namiesto vymazania údajov v súlade s článkom 17-19 GDPR EÚ zostáva týmto nedotknutý.

 

Vaša kontaktná osoba na ochranu údajov

Transparentnosť je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov súvisiacich s informáciami, opravením, zablokovaním alebo vymazaním údajov alebo zrušením udelených súhlasov, ako aj návrhy a sťažnosti, môžete sa priamo obrátiť na pracovníka pre ochranu údajov našej skupiny, a to kedykoľvek. Uplatnenie vašich vyššie uvedených práv je bezplatné.

Radi Vám tiež poskytneme náš verejný zoznam postupov, ktorý obsahuje informácie požadované v § 19 a § 20 a oznámenia podľa § 21 až § 28 a § 41 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V tejto súvislosti kontaktujte: datenschutz@kiongroup.com

Pracovník pre ochranu údajov skupiny

Norbert Moeren

KION GROUP AG Thea-Rasche-Strasse 8 Frankfurt am Main E-mail: datenschutz@kiongroup.com

 
 

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť STILL SR neustále uplatňuje príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na čo najkomplexnejšiu ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou a neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Okrem zabezpečenia operačného prostredia používame na celej našej webovej platforme napríklad šifrovací postup. Všetky údaje, ktoré ste osobne odovzdali, vrátane údajov o platbe, sa prenášajú pomocou všeobecne používaného a zabezpečeného protokolu SSL (Secure Socket Layer) tak, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími stranami. SSL je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa používa aj pri online bankovníctve. Zabezpečené spojenie SSL rozpoznáte okrem iného aj pomocou symbolu zamknutého visacieho zámku na stavovom riadku vášho prehliadača a ak riadok adresy obsahuje „https“.

Napriek tomu upozorňujeme na skutočnosť, že internetové prenosy údajov majú v podstate bezpečnostné chyby (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu), takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu údajov pred prístupom tretích strán.

 

Výluka

Spoločnosť STILL SR si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov s prihliadnutím na ustanovenia zákona o ochrane údajov. Všetky inovácie a zmeny budú zverejnené na našej webovej stránke. Nové ustanovenia o ochrane osobných údajov preto nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali túto webovú stránku, aby ste poznali najnovšiu verziu.

 

Dátum poslednej aktualizácie: marec 2018

 

>>> Prečítajte si naše Zmluvné podmienky