Impresum

Adresa centrály STILL

STILL SR, spol. s r.o.
Dlhá 91
SK-949 07 Nitra

Pracovná doba: Pondelok- Piatok 8:00- 16:30 hod.

Tel.: +421-37-69 224 11

info@still.sk

 

Oznámenie podľa Nariadenia o riešení sporov online:

Podľa súčasného zákona je spoločnosť STILL SR povinná informovať spotrebiteľov o existencii Európskej platformy na riešenie sporov online, ktorá môže byť použitá na riešenie sporov bez nutnosti zapojiť súd. Za vytvorenie platformy je zodpovedná Európska komisia. Európsku platformu na riešenie sporov online nájdete na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Upozorňujeme však na skutočnosť, že spoločnosť STILL SR nie je ani pripravená, ani povinná zúčastňovať sa na riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou agentúrou. Naši užívatelia však majú možnosť kontaktovať nás: telefonicky na čísle +421 376 922 411 alebo prostredníctvom kontaktného formulára. contact form.

 

STILL SR | Podmienky poskytovania služieb

 

Autorské práva

Stránky spoločnosti STIL SR obsahujú obsah, ako sú ilustrácie, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text. Tieto sú vlastníctvom spoločnost STILL SR a sú chránené podľa ustanovení Autorského zákona, Zákona o ochranných známkach, Zákona o dizajnoch a na základe osobných práv podľa slovenského a medzinárodného práva.

Spoločnosť STILSR umožňuje bez udelenia súhlasu prezeranie a sťahovanie všetkého obsahu na svojich webových stránkach len pre súkromné osobné použitie, ako aj pre iné nekomerčné účely za predpokladu, že nebudú v obsahu vykonané žiadne zmeny. Rozmnožovanie za účelom predaja alebo na akékoľvek iné obchodné použitie nie je povolené.

 

Sťahovanie

Ak má užívateľ sprístupnený obsah alebo programy na stiahnutie, toto je možné vykonať len pod podmienkou, že zodpovednosť je daná len za neexistenciu zaručených vlastností, úmyselné porušenie základných povinností, úmyselné alebo hrubé nedbanlivé porušenie iných povinností a v prípade zavineného poškodenia zdravia.

 

Záruka

Informácie poskytované na našich webových stránkach pripravujeme a kontrolujeme s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť STILL SR však nepreberá žiadnu záruku za ich úplnosť, správnosť, aktuálnosť alebo vhodnosť na konkrétne účely. Používanie obsahu poskytnutého na webovej stránke sa uskutočňuje na vlastné riziko užívateľa. Spoločnosť STILL SR nezodpovedá za žiadne škody, ktoré užívateľovi takto vzniknú, najmä pokiaľ ide o údaje, hardvér alebo softvér.

 

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, ktoré sa používajú na internetových stránkach spoločnosti STILL SR sú registrované pre spoločnosť STILL SR. Tretie strany nesmú používať všetky naše ochranné známky a logá.

 

Vylúčenie zodpovednosti za externé odkazy a linky

Stránky spoločnosti STILL SR obsahujú linky na webové stránky tretích strán (ďalej len ako „externé linky“). Tieto webové stránky podliehajú zodpovednosti príslušných prevádzkovateľov. Spoločnosť STILL SR pri prvom prepojení skontrolovala externý obsah s cieľom zistiť existenciu akéhokoľvek porušenia práva. V tom čase neboli evidentné žiadne porušenia práva. Spoločnosť STILL SR nemá vplyv na súčasný alebo budúci dizajn ani na obsah prepojených webových stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že spoločnosť STILL SR priradí k odkazom alebo linkom obsah. Nie je možné odôvodnene očakávať nepretržitú kontrolu externých odkazov zo strany spoločnosti STILL SR bez zrejmých známok porušenia právnych predpisov. Avšak v prípade, že sa zistí akékoľvek porušenie práva, takéto externé linky budú okamžite odstránené.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 20. marec 2018

 

Prečítajte si prosím aj naše zásady ochrany osobných údajov.