Servisné poradenstvo

Poradenstvo ohľadom pravidelnej prípadne príležitostnej údržby vozíka bez servisnej zmluvy.
Poslať požiadavku

Popis

Nezáväzné odborné poradenstvo ohľadom údržby vozíkov bez servisného kontraktu. Postarajte sa o bezstarostný chod vašej prevádzky. Zaistíme neustálu pripravenosť flotilly vašich vozíkov .

Výhody

  • Odborné poradenstvo od našich servisných expertov
  • Údržba podľa výrobných špecifikácií (zoznamu položiek údržby) a zákonných požiadaviek
  • Nezáväzná ponuka na opravu závad prednostné riešenie
  • Fakturácia iba v prípade využitia servisných služieb
  • Dohoda sa dá ukončiť jednostranne v ľubovoľnom čase bez výpovednej lehoty (bez zmluvnej povinnosti).